Az MVMI Zrt. bemutatása

Az MVMI Zrt. - mint az MVM Holding tagja - 2005. december 20-án jelent meg új színként a hazai informatikai szolgáltatáspiacon. Az MVM cégcsoport tagjaként az MVMI Zrt. élvezi a holding-működés valamennyi előnyét, a stabil tőkehátteret és az évtizedes, könnyen adaptálható szakmai tapasztalatot.

Az MVMI Zrt. megalapításának célja volt, hogy a felhalmozott szakmai tapasztalataira építve a Magyarországon tevékenykedő közép- és nagyvállalatok számára reális alternatívát kínáljon informatikai rendszereik költséghatékony, SLA (részletes Szolgáltatás Leírások) alapú, kiváló minőségű IT szolgáltatásaival. Jelenleg a Társaság az MVM cégcsoporton belül, közel 30 tagvállalatnak nyújtja IT szolgáltatásait.

A Társaság kiemelt feladatai a következők:

 • MVM Csoport tagvállalatainak centralizált, konszolidált ügyviteli IT szolgáltatások nyújtása
 • ,
 • a központi IT infrastruktúra, alkalmazások valamint a tagvállalatok IT rendszereinek üzemeltetése és
 • IT fejlesztések koordinálása.

Az MVMI Zrt.-nek a legmodernebb technológiai megoldásokra épülő szolgáltatás portfoliója már jelenleg is tartalmazza mindazon IT szolgáltatásokat, melyekre bármely szervezet ügyviteli szempontból igényt tarthat.

Az MVMI Zrt.: „A Holding központosított infokommunikációs szolgáltatója.” A jövőkép indokoltsága az alábbiakban foglalható össze:

 • „A Holding…” - Az MVM Zrt. középtávú stratégiája egyértelműen rögzíti, hogy az MVM csoport stratégiai holdinggá alakul át, így az MVMI Zrt. a holdingosítási folyamat lezárásáig az MVM csoport, azt követően pedig az MVM holdinghoz tartozó társaságok infokommunikációs szolgáltatója.
 • „…központosított…” - Az MVMI központosított szervezet, mivel a korábban a leányvállalatoknál működő, az ügyviteli informatikai és távközlési szolgáltatásokat nyújtó szervezeti egységek helyett, MVM csoport szinten központosítottan szolgáltat, míg a leányvállalatoknál csak e szolgáltatásokat fogadó szervezeti egység marad.
 • „…infokommunikációs…” - Az MVMI infokommunikációs szolgáltatásokat nyújt, ami alatt az ügyviteli informatikai és IP telefónia szolgáltatások értendők.
 • „…szolgáltatója…” - Az MVMI szolgáltató, mivel az általa más szervezetek felé végzett tevékenységeket szolgáltatás formájában, szolgáltatási szerződések keretében nyújtja.

A Társaság szolgáltatási portfóliójában az alábbi IT szolgáltatások szerepelnek:

 • Ügyfélszolgálat szolgáltatás
  Hatékony és gyors kiszolgálást biztosítunk, egykapus intézkedési felületen a felhasználók és az MVMI Informatika Zrt. között.
 • Szolgáltatásmenedzsment
  Kapcsolattartó biztosítása a Megrendelők részére, a Megrendelőket érintő szolgáltatásokkal kapcsolatban, valamint a mennyiségi és minőségi teljesítési igazolásokkal kapcsolatban.
 • Szolgáltatások felügyelete
  Hálózat és központi rendszerek állandó monitorozása az incidensek elkerülése érdekében.
 • IT-üzemeltetés az alábbi területeken:
  • Munkaállomás,
  • Nyomtatási szolgáltatások,
  • IP telefónia,
  • Levelezési- és csoportmunka,
  • Internet,
  • Intranet,
  • Fájl szerver szolgáltatás,
  • Sharepoint szolgáltatás,
  • Videokonferencia szolgáltatás
  • Hardver, szoftver ellátás (SAP6.0, SAP HCM, EDMS, AS6, Szerződés nyilvántartó, TM1, LIBRA, KIP, CRM, ARIS és még számos alkalmazói rendszer),
 • Szervízelés
  • Hardver eszközök (monitorok, nyomtatók, számítógépek, komplett konfigurációk) javítása,
  • Szoftver komponensek (programok, standard- és egyedi alkalmazások) konfigurálása, testreszabása és felügyelete.
 • Új szolgáltatás kialakítása, meglévő szolgáltatások fejlesztése
  Speciális, egyedi igények kielégítése a munkafolyamatok automatizálása érdekében a megrendelő igényei alapján.
 • WEB alapú megoldások
  • Weboldal tervezés, készítés
  • Honlap üzemeltetés és frissítés
  • WEB intranet integráció
 • Költöztetés
  Képzett és gyakorlott szakemberek segítségével vállaljuk MVMI tulajdonú, bérbe adott eszközök ütemterv szerinti költöztetését.
 • Termékbeszerzés és tanácsadás
  • Vállaljuk hardver és szoftver termékek magas minőségű beszerzését nagykereskedelmi partnereink közreműködésével, megfelelő források megválasztásával.
  • Törekszünk az IT terület teljes körű megismerésére, és erre építve vállalunk tanácsadást ügyfeleink részére hogyan lehet üzleti folyamataikat IT rendszerekkel támogatni. A felsorolt szolgáltatások – azok részeként / mellett – magukban foglalják a szakemberek és szakértők, valamint proaktív szolgáltatások igénybevételét a felhasználók számára, valamint a háttérkiszolgáló egységek (szerver, hálózat, telekom, stb.) és szoftver környezetük működőképességének biztosítását.

A Társaság paksi székhelyén, Paks-MVM PA Zrt. telephelyén és budapesti fióktelepén végzi szolgáltatási tevékenységét.

A Társaság IT szolgáltatási üzleti és működési folyamatait a világszerte elterjedt ITIL (Information Technology Infrastructure Library - Információtechnikai Infrastruktúra Könyvtár gyűjtemény) ajánlás szerint szervezi és működteti. SLA-kat (részletes Szolgáltatás leírásokat) alakított ki, kidolgozta és megvalósította az SLA-kban vállalt szolgáltatási szintek teljesítésének egzakt mérési és riporting rendszerét – így magas színvonalú, mért, az ügyfél számára stabil és átlátható szolgáltatásokat tud nyújtani.

A professzionális szolgáltatás nyújtás két fontos pillére a magasan kvalifikált szakértők, illetve a korszerű, magas rendelkezésre állású infrastruktúra. Az MVMI Zrt. jelenleg közel 220 fős, alapvetően az MVM Holding IT humán bázisából átvett, túlnyomórészt felsőfokú végzettséggel rendelkező szakértői gárdával rendelkezik. A több milliárd Ft-ot érő infrastruktúrát illetően elmondható, hogy a társaság nemcsak hazai viszonylatban, de nemzetközi szinten is korszerű és hatékony eszközállománnyal rendelkezik.

Az MVMI Zrt., mint az MVM Holding központosított IT szolgáltatója rendelkezik mindazokkal a tapasztalatokkal, a piacon jól ismert megbízható alvállalkozói körrel, az új fejlesztések menedzseléséhez projektmenedzsment kompetenciákkal, illetve szükség esetén bevonható projektmenedzsment és tanácsadói kapacitásokkal bíró partnerekkel, amelyek bármely szervezet IT szolgáltatásainak sikeres kiszervezéséhez, a szolgáltatások nyújtásához, illetve új szolgáltatások kifejlesztéséhez szükségesek.

A minőség iránti elkötelezettség erősítésének fontos mérföldköve volt 2007, amikor is a társaság ISO 9001 alapú minőségirányítási rendszere sikeresen tanúsításra került (jelenleg MSZ EN ISO 9001:2009 szerint tanúsított). A társaság környezetvédelem melletti elkötelezettségének, környezettudatosságának igazolásaként 2007-ben kiépítette és tanúsíttatta az ISO 14001 alapú környezetirányítási rendszerét (jelenleg MSZ EN ISO 14001:2005 szerint tanúsított).

Minőségirányítási és a Környezetközpontú irányítási rendszerek alkalmazási területe:

 • IT Infrastruktúra – UNIX, WINDOWS szerverek, DESKTOP és HÁLÓZAT – üzemeltetése és
 • fejlesztése,
 • alkalmazási rendszerek üzemeltetése és
 • fejlesztése, valamint
 • az ezekhez kapcsolódó Help Desk és szolgáltatásmenedzsment funkciók.

A cégünk kiemelt szempontként kezeli szolgáltatás portfoliójában az IT biztonság kérdését. Az ügyfélkörbe tartozó számos társaság operatív ellenőrzések és független auditálások formájában folyamatosan nyomon követi a biztonsági követelményeknek való megfelelést. A Társaság 2009-ben MSZ ISO/IEC 27001:2006 szerinti információbiztonsági irányítási rendszert épített ki és tanúsítatta azt (jelenleg MSZ ISO/IEC 27001: 2014 szerint tanúsított).

Információbiztonság irányítási rendszer alkalmazási területe:

 • IT Infrastruktúra – UNIX, WINDOWS szerverek, DESKTOP és HÁLÓZAT – üzemeltetése és
 • fejlesztése,
 • alkalmazási rendszerek üzemeltetése és
 • fejlesztése, valamint
 • az ezekhez kapcsolódó Help Desk és szolgáltatásmenedzsment funkciók során kezelt szervezeti- és ügyfél információk védelme.

Irányítási rendszereit a Társaság integrálta és úgy működteti, hogy az biztosítsa az Integrált politika, a minőség-, környezeti- és információbiztonsági célok megvalósítását.

Az MVMI Zrt. vezetése magáénak vallja a „fenntartható fejlődés” gondolatát, miszerint az általános fejlődés folyamatában következetesen egyensúlyra kell törekedni a társadalmi, gazdasági, műszaki és környezeti feltételek között.

Adatszolgáltatás közzététele

A 2009. augusztus 29-én kihirdetett, szeptember 1. napján hatályba lépett köztulajdonban álló gazdasági társaságok működtetésének átláthatóbbá tételéről szóló 175/2009. (VIII.29.) számú Kormányrendeletben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek megfelelően az MVMI Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé.

A Kgt. hatálya alá tartozó, itt felsorolt szerződések jogszabályban rögzített adatainak az MVMI Zrt. honlapján történő közzététele érdekében társaságunk a hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése iránt a szükséges intézkedéseket megtette, a nyilatkozatok bekérése folyamatban van.

Kapcsolódó fájlok

Kapcsolat

Székhely:

 • Cím: 7030 Paks Vasút u. 1. 
 • Kapcsolattartó: Németh Judit
 • Központi telefonszám: +36-75/501-941
 • Központi fax: +36-75/507-295
 • E-mail: info@mvm-informatika.hu
 • GPS koordináták: É46.60520°; K18.85143°; 
  Koordinátaformátum: FF.FFFFF

  Telephely (Paks):

  • Kapcsolattartó: Otterbein Brigitta
  • Központi telefonszám: +36-75/501-947
  • Központi fax: +36-75/501-877
  • E-mail: info@mvm-informatika.hu
  • Megközelíthetőség - Paksi Atomerőmű Zrt. területén 102. épület

  Fióktelep (Budapest):

  • Cím: 1031 Budapest Szentendrei út 207-209.
  • Kapcsolattartó: Regős Márta
  • Központi telefonszám: +36-1/304-2682

  HelpDesk (Paks):

  • E-mail: helpdesk@mvm-informatika.hu
  • Telefonszám: +36-75/501-919
  • Fax: +36-75/501-876


  Központi belépőintézés:

  • Kapcsolattartó: Adorján Gabriella
  • Telefonszám: +36-75/501-990
  • E-mail: adorjang@mvm-informatika.hu
   *- belépők átfutási ideje a paksi telephelyen 3 munkanap